Câu Chuyện Tân Ước

TIẾP THEO PHẦN CỰU ƯỚC
CÁC CÂU CHUYỆN TRONG TÂN ƯỚC

46- GIOAN TẨY GIẢ RA ĐỜI
47-SỨ THẦN GABRIEN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA
48- ĐỨC MARIA VIẾNG THĂM BÀ ELIZABETH
49- CHÚA GIÊSU SINH RA
50- BA VUA THỜ LẠY HÀI NHI GIÊSU
51- CHÚA GIÊSU Ở LẠI TRONG ĐỀN THÁNH
52- GIOAN TẨY GIẢ RAO GIẢNG
53- CÁC CÂU CHUYỆN TRONG TÂN ƯỚC
54- CHÚA GIÊSU CHỌN 12 TÔNG ĐỒ
55- TÁM MỐI PHÚC THẬT
56- CHÚA GIÊSU DẠY CẦU NGUYỆN
57- TIỆC CƯỚI CANA
58- CHÚA GIÊSU CHỮA NGƯỜI BẠI LIỆT
59- ĐỪNG LO LẮNG CHO NGÀY MAI NHƯNG TIN VÀO SỰ QUAN PHÒNG
60- DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG
61- CHÚA GIÊSU CHỮA ĐẦY TỚ CỦA MỘT ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG
62- NGƯỜI PHỤ NỮ TỘI NHIỀU ĐƯỢC THA THỨ
63- CHÚA ĐUỔI NHỮNG NGƯỜI LÁI BUÔN RA KHỎI ĐỀN THỜ
64- DỤ NGÔN CỎ LÙNG
65- CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ HÓA RA NHIỀU BÁNH
66- CHÚA GIÊSU ĐI TRÊN MẶT NƯỚC
67- CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH
68- AI LÀM LỚN HÃY TRỞ NÊN NHỎ BÉ
69- NGƯỜI GIÀU CÓ KHÓ VÀO NƯỚC TRỜI
70- DỤ NGÔN NGƯỜI LÀM VƯỜN NHO
71- DỤ NGÔN 10 NÉN BẠC
72- DỤ NGÔN 1O TRINH NỮ
73- NỘP THUẾ CHO XÊDA
74- CHÚA GIÊSU CHỮA NHỮNG NGƯỜI MÙ
75- NGƯỜI PHỤ NỮ SAMARI
76- CHÚA CHO LADARÔ SỐNG LẠI
77- XỨC DẦU THƠM CHÂN CHÚA GIÊSU
78- NGÀY PHÁN XÉT
79- CHÚA GIÊSU RỬA CHÂN CHO CÁC MÔN ĐỆ
80- CHÚA GIÊSU LẬP PHÉP THÁNH THỂ
81- PHÊRÔ CHỐI CHÚA 3 LẦN
82- CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH GIỮA 2 NGƯỜI TRỘM CƯỚP
83- CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ
84- CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI
85- CHÚA GIÊSU HIỆN RA VỚI CÁC MÔN ĐỆ
86- CHÚA GIÊSU ĐI VỚI CÁC MÔN ĐỆ TRÊN ĐƯỜNG EMAU VÀ VỀ TRỜI