BÀI THÁNH CA MARIA


Thánh Ca
Tuyển tập 13 ca khúc trong Album Thanh Huyền – Vol 3

01. AVE MARIA (Nhạc Pháp) Thanh Huyền – Trần Ngọc
02. BÀI CA TÌNH YÊU – Thanh Huyền – Trần Ngọc
03. CÓ MẸ TRONG ĐỜI – Thanh Huyền
04. CON XIN DÂNG MẸ – Thanh Huyền
05. MẸ ĐỨNG ĐÓ – Thanh Huyền
06. MẸ NHÂN LOẠI – Thanh Huyền
07. Ơ TRĂNG – Thanh Huyền
08. TÀPAO-LỜI RU TRƯỚC NGÀN NĂM MỚI – Thanh Huyền
09. THÁNH DANH BẤT TỬ – Thanh Huyền
10. XIN VÂNG – Thanh Huyền
11. VỀ BẾN THIÊN ĐÀNG – Thanh Huyền
12. LẠY THÁNH GIUSE – Thanh Huyền – Trần Ngọc
13. NGUYỆN XIN THÁNH GIA – Thanh Huyền – Trần Ngọc

Bài này đã được đăng trong Thánh Ca. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.