DUYÊN DO

Mọi người rất kinh dị vì ví dụ thời thượng của đại sư: “Cuộc sống có lúc như chiếc xe hơi.”

Họ im lặng đợi đại sư giải thích từng bước một.

“Đúng vậy.” Cuối cùng không phụ lòng mong đợi, đại sư mở miệng nói: “Xe hơi có thể chở chúng ta lên núi cao.”

Lại một sự trầm mặc nữa.

“Nhưng phần đông người ta lại nằm trước xe, để mặc cho xe cán trên thân của họ mà chạy qua, sau đó chuyển thân lại quở trách xe hơi gây ra tai vạ.”

(Trích: Huệ Nhãn Thiền Tâm)

SUY TƯ

Cuộc sống của chúng ta như chiếc xe chở đầy vui buồn, hỉ nộ sân si, chở đầy hận thù chết chóc và hạnh phúc yêu thương, chở đầy vật chất và tinh thần, chở đầy đoàn kết và phân rẽ. v.v… cho nên, muốn làm người chân chính thì phải biết chọn lựa cái hay điều tốt cho mình trong chuyến xe cuộc đời.

Cuộc đời của người Ki-tô hữu không như là chiếc xe chất đầy những thứ mà thế gian đang có, nhưng cuộc đời của họ như là một thánh lễ nối dài trên đồi Can-vê của Chúa Giê-su, trong cuộc đời của họ có lúc gặp nhiều đau khổ đắng cay, họ chấp nhận để chia sẻ cuộc khổ nạn với Chúa Giê-su; có khi họ gặp hạnh phúc họ cũng chia sẻ hạnh phúc ấy với Chúa Giê-su phục sinh; có lúc họ cũng bị phản bội, bị ghét ghen, bị vu không thóa mạ, thì họ cũng vẫn chia sẻ với Chúa Giê-su khổ nạn và phục sinh. Cho nên, cuộc sống của họ là một hy tế, một thánh lễ nối dài liên lĩ từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác, cho đến ngày Chúa Giê-su đến kêu mời họ đi với Ngài…

Đối với con người thì cuộc sống như một chiếc xe chở đầy hỉ nộ sân si; nhưng đối với người Ki-tô hữu thì cuộc sống là một thánh lễ nối dài liên lỉ theo cuộc đời của họ.

Đó chính là duyên do để họ sống lạc quan yêu đời, dù đời có nhiều đắng cay đau khổ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Bài này đã được đăng trong Mỗi Ngày Một Câu Chuyện. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.