THI CA SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN. C

(Ga 2: 1-12)

Chúa Giêsu cùng mẹ Maria và các môn đệ dự tiệc cưới tại Cana, xứ Galilêa. Câu chuyện xảy ra một cách hy hữu. Trong lúc tiệc cưới đang vui, qua sự quan sát tế nhị, mẹ Maria biết gia đình thân chủ đang bối rối và lo lắng vì thiếu rượu. Đúng là uống chưa say, chất cay đã hết. Đức Mẹ tự ý đến nói nhỏ với Chúa một cách ý nhị: Họ hết rượu rồi. Mẹ rất tế nhị và cảm nhận được nhu cầu cần thiết của gia đình. Nhìn vào cuộc sống gia đình, nếu một đám cưới mà thiếu rượu nửa chừng có lẽ sẽ có nhiều truyện xảy ra không hay sau này.

Qua lời thủ thỉ của Đức Mẹ, Chúa Giêsu hiểu được sự khó khăn của gia đình. Chúa đã hóa nước thành rượu ngon. Chúa đã sai các người giúp việc múc nước đổ đầy các chum. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Người quản tiệc nếm thử nước đã trở thành rượu. Đây là phép lạ đầu tiên Chúa đã làm.

Chúng ta biết rượu chính là mối hoan lạc. Tự nó, rượu không tốt, không xấu, nhưng biết dùng đúng mức nó sẽ trở thành nguồn vui. Chúa dùng nuớc biến thành rượu cho lòng người hoan hỉ. Sau này, chính Chúa Giêsu lại dùng rượu biến đổi trở thành Máu của Ngài để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Trong mỗi thánh lễ, Chúa tiếp tục làm sự lạ hóa bánh rượu trở thành Thịt Máu của Chúa. Trước mắt người phàm, chúng ta hoàn toàn không thấy gì thay đổi, bánh vẫn là bánh, rượu vẫn hoàn rượu, nhưng bản thể của bánh rượu đã biến đổi trở nên Thánh Thể Chúa.

Truyện kể trong cuộc họp báo, một giáo sư vô thần chứng minh Chúa Kitô chỉ là một anh phù thủy. Ông có một ly nước trước mặt. Ông bỏ vào một thứ bột hóa học và nước liền ra đỏ và ông nói đó là phép lạ. Đức Kitô đã giấu trong tay áo một thứ bột giống như bột này. Và Ngài đã làm phép lạ khi biến nước thành rượu theo cách này. Hãy xem tôi còn làm những chuyện lạ hơn Đức Kitô nữa. Tôi có thể biến rượu thành nước lã. Rồi ông đổ một thứ bột khác vào nước, nước đổi ra mầu trắng và rồi lại đổi ra mầu đỏ. Có một anh công giáo đứng dậy nói: Thưa giáo sư, giáo sư rất giỏi, nhưng xin giáo sư hãy uống thứ rượu đó. Ông giáo sư không dám uống ,vì đó là chất hóa học độc hại. Người thanh niên nói: Thưa qúi vị, đó là sự khác biệt giữa Chúa Kitô và vị giáo sư này.

Chúa Giêsu đã dự tiệc cưới và chúc lành cho đôi hôn phối bởi chính nguồn rượu hoan lạc. Sự hiện diện của Chúa và Đức Maria đã giúp cho đôi tân hôn khỏi sự tủi hổ. Chúa dùng quyền năng biến đổi nước thành rượu. Chúng ta xin Chúa và Mẹ đồng hành trong đời sống gia đình và giúp hoán cải đời sống của chúng ta.

HÓA RƯỢU
Ca-na tiệc cưới đông người,
Nửa vời thiếu rượu, thói đòi khen chê.
Khách mời dự tiệc đang phê,
Rượu ngon chóng cạn, đôi bề khó khăn.
Chúa cùng môn đệ mời ăn,
Ma-ry Mẹ Chúa, giữ danh gia đình.
Tinh vi quan sát tình hình,
Sáu chum hết rượu, thật tình đáng thương.
Cảm thông lòng mẹ vấn vương,
Ghé tai bên Chúa, xin thương giúp người.
Can chi mọi việc trong đời,
Giờ Con chưa đến, nói lời xin vâng.
Mẹ rằng cứu giúp đỡ nâng,
Sáu chum đầy nước, trào dâng phúc lành.
Rượu ngon biến đổi đã thành,
Ngạc nhiên quản tiệc, ơn lành trời ban.
Nếm xem rượu mới nếp than,
Lòng người hoan hỉ, chứa chan ân tình.
Lần đầu phép lạ tỏ mình,
Giê-su Chúa Cả, giáng sinh làm người.

THỨ HAI, TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
(Mc 2, 18-22).

ĂN CHAY
Ăn chay sám hối canh tân,
Hãm mình dẹp xác, tinh thần thảnh thơi.
Bon chen so sánh ở đời,
Hơn thua thắng thiệt, đôi lời chối chê.
Tinh thần chay tịnh bội thề,
Tô vôi hình thức, làm hề thế gian.
Đôi lời bênh đỡ khuyên can
Môn đồ của Chúa, chưa tàn cuộc vui.
Tân lang hiện diện tới lui,
Ngày qua tháng lại, niềm vui chưa tròn.
Thầy trò gắn kết sắt son,
Thời gian chia cách, héo hon sầu buồn.
Ăn chay tưởng niệm Thầy luôn,
Khắc tâm đạo lý, về nguồn thiện tâm.
Dung hòa cũ mới gieo mầm,
Canh tân đổi mới, đường lầm tránh xa.

THỨ BA, TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
(Mc 2, 23-28).

SABBÁT
Giữ ngày Sa-bát luật truyền,
Kiêng làm việc xác, lời khuyên rõ ràng.
Việc lành phúc đức dở dang,
Thiện tâm tiến đức, mở đàng ái nhân.
Chúa rằng Sa-bát vì dân,
Giữ tâm trong sạch, tránh dần gian tham.
Tinh thần giữ luật phải làm,
Chính tâm tuân giữ, tục phàm tránh xa.
Tránh đừng học thói điêu ngoa,
Thực hành nhân đức, thứ tha tội đời.
Con Người chủ tể cao vời,
Muôn loài thụ tạo, do Người dựng nên.
Con người phú bẩm từ trên,
Phục quyền Tạo Hóa, ngước lên kính thờ.
Tôn vương Chúa Cả vô bờ,
Trung thành sống đạo, cậy nhờ phúc ân.

THỨ TƯ, TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
(Mc 3, 1-6).

CỨU SỐNG
Hội đường giảng dạy hôm nay,
Có người tay bại, cơ may chữa lành.
Sáng ngày Sa-bát thi hành,
Điều lành sự dữ, tranh dành phân bua.
Chữa lành, giết chết, hơn thua,
Chúa rằng cứu sống, phép vua lệ làng.
Tỏ lòng thương xót dễ dàng,
Cầm tay cứu chữa, hát vang chúc mừng.
Ghét ghen Biệt Phái nóng bừng,
Tai sao chữa trị, ngày đừng làm chi.
Cố tình phạm luật đã ghi,
Chúa thương hồn xác, từ bi làm lành.
Lòng người chai đá thù hành,
Tìm tòi bắt lỗi, mạo danh luật truyền.
Yêu thương căn cốt lời khuyên,
Ân thiêng cứu độ, uy quyền Chúa ban.

THỨ NĂM, TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
(Mc 3, 7-12).

CHỮA BỆNH
Khắp vùng tuôn đến bên Người,
Giê-su cứu chữa, một thời hồng ân.
Đám đông tứ xứ cận lân,
Cầu ơn Chúa chữa, xác thần sạch trong.
Xót thương nhân loại chờ mong,
Quỷ thần ô uế, nhập vòng kêu la.
Người Con Thiên Chúa là Cha,
Dủ tình thương xót, thứ tha tội tình.
Chữa hồn cứu xác an bình,
Âm thầm sứ vụ, ẩn mình dấn thân.
Mes-si-a Chúa thành nhân,
Truyền rao Nước Chúa, cứu dân độ trì.
Nhân từ thương xót từ bi,
Hạ thân khiêm nhượng, cũng vì chúng sinh.
Quyền năng phép tắc thiên linh,
Nước Trời rộng mở, quang vinh rạng ngời.

THỨ SÁU, TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
(Mc 3, 13-19).

TÔNG ĐỒ
Mười hai môn đệ theo Thầy,
Chúa thương chọn lựa, đong đầy tin yêu.
Ba năm học hỏi bao nhiêu,
Tông đồ Chúa gọi, cao siêu ơn trời.
Nhiệt tâm trung tín gọi mời,
Ra đi hăng hái, vào đời truyền rao.
Nước Trời ngọc báu tuyệt cao,
Tung chài thả lưới, biết bao sóng dồn.
Hy sinh buông bỏ cứu hồn,
Sai đi rao giảng, dụ ngôn đã dùng.
Đơn sơ sâu sắc bao dung,
Nhiệm mầu mạc khải, thiên cung rạng ngời.
Tông đồ môn đệ đổi đời,
Xả thân nhân chứng, cao vời thánh danh.
Chúa ban phúc lộc ơn lành,
Triều thiên vinh thắng, để dành đời sau.

THỨ BẢY, TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
(Mc 3, 21-21).

MẤT TRÍ
Người đời xúc phạm thánh danh,
Nói rằng mất trí, sao đành, khó nghe.
Thân nhân của Chúa chia phe,
Đám đông tuôn đến, chắn che quấy rầy.
Khát khao giáo lý của Thầy,
Quyền năng cao cả, tràn đầy khôn ngoan.
Chữa lành thân xác hoàn toàn,
Nội tâm thấu tỏ, đa đoan trong lòng.
Xót thương giải cứu lụy vong,
Thứ tha tội lỗi, thoát vòng quỷ ma.
Lòng người khắc khoải mưa sa,
Hồng ân tuôn đổ, hải hà tâm can.
Đổi đời sám hối cầu van,
Giê-su Cứu Thế, rộng ban phúc lành.
Tin yêu tín thác lòng thanh,
Thiên đàng hé mở, ca danh Chúa Trời.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.

Bài này đã được đăng trong Lời Chúa. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.