SUY NIỆM VỚI MẸ, CHÚA NHẬT 2 TN, NĂM C – 17.01.2016

Thánh vịnh tuần 2 – Ga 2,1-11

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã biến nước lã thành rượu ngon cứu cho cô dâu và chú rể một bàn thua trông thấy, ngay trong ngày hạnh phúc của đời sống lứa đôi. Ngài muốn hiện diện trong cuộc đời của mỗi chúng ta, để mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Chúng ta có sẵn sàng để Chúa Giêsu hiện diện trong đời mình không?

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, con người ngày nay đang thiếu rượu tình thương. Xin Chúa mở lòng chúng con ra, để chúng con biết quan tâm đến sự thiếu thốn tình thương nơi tha nhân như Mẹ xưa kia. Và xin cho chúng con biết vâng lời Mẹ bảo mà làm theo điều Chúa dạy mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin cầu thay nguyện giúp cho những ai đang gặp thiếu thốn ngặt nghèo.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.