SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ NĂM 14.01.2016

Tuần 1 TN
Mc 1,40-45

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1,40).

Như Mẹ: Người bệnh phong phải sống cách ly với xã hội. Bao lâu anh đang còn bệnh, bấy lâu anh mất quyền sống như một con người bình thường. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương cứu chữa anh, khi anh xin với Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhiều người ngày hôm nay, không bị bệnh phong về mặt thể lý, nhưng lại bị bệnh phong về mặt tâm hồn, đó là: nhiễm những thói hư tật xấu, những lối sống vô luân… Xin Chúa gìn giữ chúng con thoát khỏi tình trạng đó, để sống sạch trong tâm hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ cho chúng con khao khát sống cuộc đời công minh chính trực, can đảm sống những giá trị Tin Mừng giữa dòng đời ô nhơ tội lỗi này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.