THI CA SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 1 THƯỜNG NIÊN. C

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (Luca 1:15-16)

“Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”, đây là phán từ trời cao. Chúa Giêsu bắt đầu công khai ra giảng đạo. Chúa đã tỏ mình ra và Chúa Cha đã yêu thương giới thiệu Ngài cho dân chúng. Sau những năm ẩn dật nơi làng quê Nazarét, Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh truyền rao chân lý sự sống và tình yêu cho mọi người. Chúa Giêsu đón nhận phép rửa từ Gioan. Chúa chọn đứng về phía tội nhân và mang gánh nặng của tội lỗi thay cho mọi người.

Phép rửa của Gioan là phép rửa của sự sám hối và trở về. Chúa Giêsu không cần chịu phép rửa vì Ngài là Đấng vô tội. Chúa đến để chia xẻ cuộc sống yếu đuối của con người. Gioan nói rằng: Tôi rửa anh em trong nước nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Đấng đó chính là Chúa Kitô.

Trước khi Chúa Kitô về trời, Ngài đã thổi hơi trên các tông đồ và đã sai các ông đi rao giảng tin mừng sám hối và canh tân. Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mỗi người chúng ta hãy nhớ lại Bí Tích Rửa Tội của mình. Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta trở thành con cái của Chúa trong Giáo Hội Công Giáo.

Chúng ta hãy học hỏi và đào sâu ý nghĩa và ân sủng của Bí Tích Rửa Tội. Nhiều người nghĩ rằng Bí tích Rửa Tội chỉ là một nghi thức cần có, vì theo văn hóa truyền thống trong gia đình, hoặc vì cha mẹ, ông bà là người công giáo. Có nhiều gia đình Công Giáo bê trễ không muốn rửa tội cho con cái. Tôi chứng kiến cảnh một thanh niên chết khi đã 20 tuổi. Anh sống trong một gia đình bố mẹ và anh chị em đều là công giáo nhưng anh chưa được rửa tội.

Có một trường hợp, tôi được mời đi làm phép xác. Gia đình của người quá cố đã lo tất cả các thủ tục tại nhà quàng. Sắp xếp giờ thăm viếng, nghi thức làm phép xác, lễ an táng và chôn cất. Nhà quàng trực tiếp liên hệ với nhà xứ để xin lễ dâng lễ An táng và thông tin các chi tiết. Khi đến nơi, tôi đã gặp rất đông các bạn trẻ có mặt đó và các thành viên trong gia đình đang khóc thương buồn sầu. Khi đó, bà mẹ của anh thanh niên đã qua đời đến xin tôi rửa tội cho anh. Bà nói rằng anh ta chưa từng được rửa tội bao giờ. Gia đình là người công giáo. Thật ngạc nhiên! Tôi chỉ biết xin mọi người cầu nguyện và đặt niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Sáng hôm sau, tôi cũng đã dâng lễ an táng cho anh ta, nhưng cắt bớt các phần nghi lễ dành cho người công giáo. Theo đúng luật, người chưa được rửa tội, sẽ không cử hành lễ an táng trong nhà thờ. Tin tưởng vào lòng từ ái của Chúa, tôi cầu nguyện cho anh và tang quyến trong lúc đau buồn mất mát. Xin Chúa đón nhận linh hồn anh và an ủi tang gia.

Chúng ta muốn được chết trong ơn nghĩa Chúa và muốn được hưởng phúc quê trời, chúng ta gia nhập vào đạo thánh Chúa. Chính Chúa Giêsu đã chu toàn bổn phận lãnh nhận phép rửa sám hối như mẫu gương cho chúng ta. Chúng ta không thể đi con đường tắt để vào nước thiên đàng. Chúng ta cần ơn Bí Tích Rửa Tội để được trở nên con cái của Chúa và sống chứng nhân cho Chúa.

THÁNH TỬ
Gio-an xuất hiện rao truyền,
Sửa đường đón Chúa, lời khuyên đổi đời
Có người thắc mắc đôi lời,
Thật tâm muốn biết, chính người là ai?
Gio-an lên tiếng công khai,
Tiền hô loan báo, Thiên Sai giáng trần.
Chính Ngài cao trọng vô ngần,
Là Con Thiên Chúa, Thánh Thần trao ban.
Ẩn mình dấu kín thánh nhan,
Khiêm nhu bước xuống, Gio-đan nước trào.
Dòng sông sám hối khai mào,
Cúi đầu phép rửa, Chúa trao thân mình.
Bước lên khỏi nước quang vinh,
Thần Linh Thiên Chúa, dưới hình bồ câu.
Bầu trời khai mở lần đầu,
Là Con Yêu Dấu, bấy lâu mong chờ.
Lòng Cha yêu mến vô bờ,
Đẹp thay từng bước, bây giờ hóa thân.
Làm người cứu độ muôn dân,
Hy sinh hiến mạng, nhân trần cứu nguy.

THỨ HAI, TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
(Dt 1, 1-6; Mc 1, 14-20).

MÔN ĐỒ
Thời gian đã mãn mong chờ,
Ăn năn sám hối, cậy nhờ đức tin.
Lòng người thao thức van xin,
Giê-su nhập thể, đoái nhìn thế nhân.
Gọi mời thay đổi canh tân,
Bỏ đàng gian dối, bước chân theo Ngài.
Hy sinh từ bỏ thần tài,
Ra khơi thả lưới, miệt mài chứng nhân.
Môn đồ cuộc sống thanh bần,
Giã từ tất cả, dự phần truyền rao.
Ngước nhìn thượng giới trên cao,
Xả thân theo Chúa, biết bao phúc lành.
Khổ đau thánh giá đã đành,
Hy sinh mạng sống, xưng danh Vua Trời.
Triều thiên vinh sáng cao vời,
Thiên đàng viên mãn, ngàn đời phúc vinh.

THỨ BA, TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
(Dt 2, 5-12; Mc 1, 21-28).

UY QUYỀN
Hội đường giảng dạy tin vui,
Nhiều người kinh ngạc, tới lui ngắm nhìn.
Một người ô uế kêu xin,
Xin đừng tiêu diệt, tôi tin Chúa Trời.
Quỷ thần ranh mãnh đáp lời,
Quyền uy quát bảo, hết thời ra đi.
Hét la dằn vặt đọa trì,
Im đi ra khỏi, từ bi chữa lành.
Mọi người kinh ngạc thánh Danh,
Giê-su truyền lệnh, thi hành quyền uy.
Xuống trần thương xót cứu nguy,
Chữa lành hồn xác, phụ tùy niềm tin.
Nhiều người phục lạy van xin,
Chúa thương ghé mắt, đoái nhìn tội nhân.
Tin mừng tỏa sáng gian trần,
Danh Ngài tràn khắp, thế nhân mong chờ.

THỨ TƯ, TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
(Dt 2, 14-18; Mc 1, 29-39).

CHỮA LÀNH
Nhạc gia cảm sốt trên giường,
Thầy trò thăm hỏi, cảm thương tuổi già.
Cầm tay Chúa chữa tại gia,
Bệnh tình biến mất, lòng bà sướng vui.
Bữa cơm thân thiện ngọt bùi,
Chân thành tiếp đãi, làm vui lòng người.
Xóm làng phấn chấn vui cười,
Chữa lành bệnh tật, rạng tươi cuộc đời.
Giáng ân quyền phép Ngôi Lời,
Phong cùi quỉ ám, một thời khổ đau.
Chúa thương chữa sạch rất mau,
Bệnh nhân tứ xứ, cùng nhau kéo về.
Xót thương cứu chữa chẳng nề,
Tình yêu cao quí, trọn thề hy sinh.
Tinh sương thanh lặng cầu kinh,
Xả thân dấn bước, tâm linh rạng ngời.

THỨ NĂM, TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
(Dt 3, 7-14; Mc 1, 40-45).

PHONG CÙI
Người cùi quỳ lạy kêu xin,
Yêu thương cứu chữa, con tin vào Ngài.
Động lòng thương xót van nài,
Chúa ban khỏi bệnh, miệt mài cao rao.
Quên lời Chúa dặn đường nào,
Âm thầm kín miệng, bước vào thánh cung.
Chứng minh trình diện nhà chung,
Tạ ơn Thiên Chúa, báo cùng thầy cha.
Vui mừng phấn khởi hát ca,
Loan tin khắp chốn, reo la xóm làng.
Xôn xao muôn nẻo ngỡ ngàng,
Chúa đành dừng lại, ngoài hàng cửa công.
Tìm nơi vắng vẻ đồng không,
Truyền rao chân lý, đám đông tuốn về.
Chữa lành chúc phúc mọi bề,
Hồn trong thân sạch, cận kề Chúa yêu.

THỨ SÁU, TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
(Dt 4, 1-5.11; Mc 2, 1-12).

THA TỘI
Trong nhà ngoài ngõ tụ đông,
Nghe lời Chúa giảng, ngóng trông phúc lành.
Thân tâm bệnh hoạn hoành hành,
Chúa thương cứu giúp, tâm thành sạch trong.
Thân tàn bất toại hằng mong,
Bốn người thả xuống, giây tròng chõng treo.
Niềm vui kiên vững tin theo,
Uy quyền Chúa chữa, bệnh gieo xác phàm.
Thứ tha tội lỗi bất kham,
Chữa thân bất toại, thả giam tâm hồn.
Nhóm thầy Luật Sĩ tự tôn,
Ông này phạm thượng, lộng ngôn chống Trời.
Quyền năng Chúa Cả cao vời,
Có quyền tha tội, cứu đời trần ai.
Đứng lên vác chõng lên vai,
Hồn an xác mạnh, tương lai rạng ngời.

THỨ BẢY, TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
(Dt 4, 12-16; Mc 2, 13-17).

THU THUẾ
Lê-vi thu thuế làng dân,
Nhiều người ghét bỏ, thú trần gớm ghê.
Theo Ta, Chúa gọi trở về,
Thành môn đệ Chúa, làm nghề tín trung.
Đồng bàn tội lỗi ngồi chung,
Kẻ chê người trách, đi cùng tội nhân.
Nhóm người Biệt Phái phân trần,
Người lành sao lỡ, chung phần dân đen.
Chúa không phân biệt sang hèn,
Cứu người bệnh hoạn, thắp đèn rạng soi.
Lạc xa công khó tìm tòi,
Gọi về chính lối, Chúa đòi ăn năn.
Người lành kẻ thánh băn khoăn,
Xưng mình công chính, khó khăn tìm về.
Lê-vi dứt khoát mọi bề,
Ra đi theo Chúa, chẳng nề gian nan.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.

Bài này đã được đăng trong Lời Chúa. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.