SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ TƯ NGÀY 30.12.2015

Tuần Bát nhật Giáng Sinh
Lc 2,36-40

“Bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem” (Lc 2,38).

Như Mẹ: Biết hài nhi Giêsu chính là Đấng Cứu Độ, bà Anna không ngừng nói về Người cho dân chúng. Ở Đền thờ, bà thực hiện chức năng ngôn sứ của mình. Chúng ta cũng được mời gọi mặc lấy vai trò ngôn sứ khi lãnh nhận phép Rửa. Mỗi Kitô hữu có nhiệm vụ đem Chúa và nói về Chúa cho mọi người để họ có cơ hội được biết Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con hăng say nói về Chúa cho tất cả mọi người chúng con gặp gỡ qua lời nói, qua lối sống biết thứ tha, quảng đại, vui tươi và hy vọng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ giúp sức để chúng con trở nên những ngôn sứ thực thụ của Chúa, biết dùng mọi cơ hội để nói về Chúa cho những ai chưa đón nhận Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.