SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BA NGÀY 29.12.2015

Tuần Bát nhật Giáng Sinh
Lc 2,22-35

“Chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân” (Lc 2,30-31).

Như Mẹ: Ông Simêon hằng mong chờ Đấng Thiên Sai của Đức Chúa. Nhờ Thần Khí hướng dẫn, ông nhận ra Đấng ấy chính là hài nhi Giêsu đang được cha mẹ tiến dâng trong Đền thờ. Ông mãn nguyện vì thấy lời Chúa hứa hôm nay đã được thực hiện. Gặp được Đức Kitô là niềm vui lớn nhất của đời ông.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi chiêm ngắm và đón rước Thánh Thể, xin khơi lên trong lòng chúng con niềm vui, niềm hạnh phúc vì được gặp Chúa và được đón nhận Chúa vào lòng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, Mẹ đã chứng kiến niềm khao khát gặp gỡ Chúa và niềm vui khôn tả của cụ già Simêon khi ẵm lấy Con Mẹ. Xin giúp chúng con luôn khát mong gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.