SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ HAI NGÀY 28.12.2015

Các thánh Anh hài – lễ kính
Mt 2,13-18

“Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận” (Mt 2,16).

Như Mẹ: Các thánh Anh hài được đón nhận phúc tử đạo khi còn thơ ấu. Các ngài chết vì danh Đức Kitô. Chúng ta cũng được mời gọi tử đạo qua những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày. Hãy cố gắng làm mọi việc, dù nhỏ bé, vì Đức Kitô để mọi nỗ lực của ta có giá trị trước mặt Chúa.

Với Mẹ: Chúa ơi, chúng con xin tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ơn làm con cái Chúa. Xin giúp chúng con biết suy nghĩ, nói năng và hành động sao cho danh Chúa được cả sáng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin giúp chúng con quy hướng tâm trí về Chúa, để chúng con có động lực đón nhận hy sinh và khó nhọc, và để mọi việc chúng con làm trở nên những món quà xứng đáng dâng lên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.