SUY NIỆM VỚI MẸ, CHÚA NHẬT NGÀY 27.12.2015

Thánh Gia Thất – Lễ kính
Lc 2,41-52

“Cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con” (Lc 2,48b).

Như Mẹ: Khi lạc mất Chúa Giêsu, thánh Giuse và Mẹ Maria vô cùng lo lắng, vất vả xuôi ngược tìm kiếm giữa đám đông dân chúng. Chuyện này hết sức bình thường, thậm chí được coi như bổn phận và trách nhiệm của bậc sinh thành. Chuyện bình thường ấy nhắc nhở người tín hữu chúng ta có bổn phận tìm kiếm Chúa mỗi ngày, và ưu tiên cho việc này trên hết mọi sự.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ở lại và khơi lên nhu cầu tìm kiếm Chúa trong gia đình chúng con. Bởi vì, Chúa là sự che chở và là sự bảo đảm cho gia đình chúng con trước muôn vàn hiểm nguy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, Mẹ và thánh Giuse đã cực lòng tìm kiếm hài nhi Giêsu. Xin giúp cho gia đình chúng con biết quan tâm đến nhau và biết lấy sự hiện diện của Chúa làm nền tảng cho gia đình của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.