SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BẢY NGÀY 26.12.2015

Thánh Stêphanô – lễ kính
Mt 10,17-22

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị thù ghét” (Mt 10,22).

Như Mẹ: Đức Giêsu chỉ ra một tương lai không mấy sáng sủa cho môn đệ Người. Họ sẽ bị thù ghét, bị bách hại và bị giết. Dưới mọi hình thức và mức độ, người Kitô hữu phải chịu nhiều bất công, đau khổ, thậm chí cái chết vì mang danh Chúa Kitô. Nhưng ai trung kiên đến cùng, thì người ấy sẽ đón nhận được phần thưởng cao quý, đó là được hưởng gia nghiệp Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị kết án tử hình một cách nhục nhã trên thập giá. Hôm nay, thánh Stêphanô, môn đệ của Chúa cũng bị ngược đãi cho đến chết. Xin ban cho chúng con một lòng tin vững mạnh và sống động để có thể làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ trợ lực, giúp chúng con luôn trung tín với Chúa cho đến cùng, hầu đón nhận được phần thưởng Nước Trời mà Chúa đã hứa ban.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.