SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ NĂM NGÀY 24.12.2015

Tuần 4 MV – Lc 1,67-79

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người” (Lc 1,68).

Như Mẹ: Thiên Chúa sai Con Một viếng thăm cứu chuộc con người cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng nhân loại vẫn còn nhiều người chưa nhận biết là Thiên Chúa đã đến viếng thăm họ. Chúa Kitô vẫn là người xa lạ với họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa muốn dùng mỗi người chúng con như khí cụ để đem Tin Mừng đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Xin cho đời sống chúng con luôn thắm đượm tình bác ái, để qua đó giúp mọi người hình dung, cảm nghiệm phần nào về tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy! Xin giúp chúng con cải thiện đời sống của mình, để góp phần tích cực vào công cuộc truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.