SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ TƯ NGÀY 23.12.2015

Tuần 4 MV – Lc 1,57-66

“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1,66).

Như Mẹ: Mỗi một con người là một công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Và mỗi người có sứ mạng riêng của mình. Thánh Gioan được sinh ra với một sứ vụ đặc biệt là dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến với con người. Thánh Gioan đã trở nên vị ngôn sứ vĩ đại đi trước Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa biết rõ từng người, biết rõ những khả năng cũng như những hèn yếu của chúng con. Xin Chúa cho mỗi người chúng con nhận ra sứ mạng của mình, biết dùng khả năng và ân sủng Chúa ban để thực thi sứ mạng đó một cách tốt đẹp.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy! Xin cho các bậc cha mẹ luôn đón nhận và tôn trọng con cái như là món quà vô giá mà Chúa gửi đến cho họ. Và xin cho những người làm con cũng biết nhận ra được sứ mạng mà Chúa muốn ký thác cho họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.