SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BA NGÀY 22.12.2015

Tuần 4 MV – Lc 1,46-56

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46).

Như Mẹ: Hai chữ “cám ơn” là tâm tình cần phải có của con người khi nhận được một ân huệ nào đó. Khi nhận được ân huệ của Thiên Chúa thì Đức Maria đã cất lên lời “tạ ơn” để ngợi khen và cảm tạ Chúa vì đã thương nhớ đến thân phận hèn kém của mình, và rộng hơn là nhớ đến lời hứa cứu độ Chúa dành cho con người.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Mỗi ngày chúng con nhận được biết bao hồng ân của Chúa. Chúng con quá thờ ơ với những ân huệ đó. Chúng con thường không biết tạ ơn Chúa cho chính đáng và phải đạo. Xin Chúa khắc ghi vào tâm hồn mỗi người chúng con lòng biết ơn với Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng! Xin dạy chúng con biết có tâm tình tạ ơn Chúa trên hết mọi sự. Xin cho cuộc đời chúng con trở nên lời ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa tình thương không ngừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.