SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ HAI NGÀY 21.12.2015

Thánh Phêrô Canisiô – Lc 1,39-45

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

Như Mẹ: Làm sao có thể tin chuyện một thiếu nữ thụ thai mà không do tác động của nam nhân, thụ thai mà vẫn còn trinh khiết. Đó là điều không thể tin được theo lẽ tự nhiên. Nhưng, đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể. Khi biết đó là thánh ý Chúa thì Mẹ Maria đã mau lẹ tin điều đó và xác quyết niềm tin của mình bằng lời thưa “xin vâng”.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Đức tin của chúng con thật là mỏng manh. Chúng con vẫn tuyên xưng Chúa có thể làm được mọi sự trong cuộc đời của mình. Xin cho chúng con tin tưởng vào quyền năng của Ngài, mà cố gắng sống tử tế hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng! Xin cho chúng con có được niềm tin mạnh mẽ như Mẹ, để chúng con biết đặt trọn niềm tin vào bàn tay và chương trình của Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.