SUY NIỆM VỚI MẸ, CHÚA NHẬT 4 MV-C, NGÀY 20.12.2015

Thánh vịnh tuần 4 – Lc 1,39-45

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này”? (Lc 1,43).

Như Mẹ: Hôm nay, xảy ra một cuộc hội ngộ thật bất ngờ giữa bà Êlisabét và Mẹ Maria. Bà Êlisabét thì già và son sẻ, còn Mẹ Maria thì trẻ và trinh khiết. Sự hiện diện của Mẹ Maria tại gia đình bà Êlisabét đã mang lại phúc lành của Thiên Chúa cho gia đình này.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con chỉ thích đi thăm những người giàu có, những người có thể mang lại lợi ích cho chúng con. Còn những người nghèo khổ, bệnh tật hay kém may mắn thì chúng con chưa dám tới thăm. Xin cho chúng con can đảm vượt qua những rào cản đó.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng! Xin cho chúng con biết dấn thân để đi thăm viếng những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn, bệnh tật hay cô đơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.