SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BẢY NGÀY 19.12.2015

Tuần 3 MV – Lc 1,5-25

“Dựa vào đâu…? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi” (Lc 1,18).

Như Mẹ: Ông Dacaria nài xin Chúa cho mình có một người con để nối dõi. Tuy nhiên, ông xin nhưng lại không tin: ông đã già và vợ ông đã lớn tuổi, hơn nữa lại hiếm hoi, nên khó mà sinh con. Có lẽ, ông chỉ cầu xin theo thói quen mà không tin là Chúa có thể làm được điều đó.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con vẫn luôn tin Chúa có thể làm được mọi sự. Nhưng, Chúa ơi, đức tin của chúng con còn yếu quá, chúng con chưa dám đặt trọn niềm tin vào Chúa trong mọi trường hợp của cuộc sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong đời sống đức tin, để chúng con vững tin rằng Chúa có quyền năng để biến chuyện không thể trở thành có thể được.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.