SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ SÁU NGÀY 18.12.2015

Tuần 3 MV – Mt 1,18-24

“Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu” (Mt 1,21).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng thuật lại việc sứ thần đến báo cho Thánh Giuse về tin vui Nhập Thể. Thánh Giuse trước khi biết được sự việc thì đã tính đường bỏ trốn. Nhưng sau khi biết rằng mọi việc đều xuất phát từ Thiên Chúa thì ngài đã mau lẹ và dấn thân làm khí cụ của Thiên Chúa, chấp nhận đón Mẹ Maria về nhà.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc đời mỗi người luôn có những sự việc xảy ra bất ngờ và thường là trái ý của mình. Xin Chúa cho chúng con có được tinh thần lắng nghe và tin tưởng rằng Ngài luôn quan phòng, yêu thương tất cả mọi người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là toà Đấng khôn ngoan, xin giúp chúng con biết chấp nhận những nghịch cảnh xảy ra trong cuộc sống như một món quà Chúa gửi đến cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.