SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ NĂM NGÀY 17.12.2015

Tuần 3 MV – Mt 1,1-17

“Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu ông Ápraham” (Mt 1,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã sinh ra làm người, có một nguồn gốc nhân loại rõ ràng. Người đã chấp nhận mang lấy thân phận con người như bao người khác, ngoại trừ tội lỗi; nhờ thế, con người mới có thể được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa đã đến với chúng con trong thân phận nghèo hèn nơi hang đá Bêlem. Nhiều người đã đến bái lạy và tôn thờ Chúa, nhưng vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con biết dùng đời sống của mình để đem Tin Mừng cứu độ đến với mọi người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho chúng con, để chúng con sống xứng đáng là con cháu của tổ phụ Ápraham.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.