SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ TƯ NGÀY 16.12.2015

Tuần 3 MV – Lc 7,19-24

“Thầy có thật là Đấng phải đến không?” (Lc 7,19).

Như Mẹ: Trong bài Tin Mừng hôm nay, môn đệ của ông Gioan đã đến hỏi Chúa Giêsu:“Thầy có thật là Đấng phải đến không?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe”. Thật vậy, Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người chú tâm đến những lời Người rao giảng, những việc Người làm mà tin vào Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, tất cả những ai nghe lời Chúa dạy, chiêm ngắm các việc Ngài làm đều gặp được Ngài và được biến đổi cõi lòng. Xin cho chúng con cũng gặp được Chúa trong khi chúng con suy niệm lời Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ hướng dẫn chúng con trong những giờ phút cầu nguyện và chiêm niệm để chúng con có thể gặp được chính Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.