SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BA NGÀY 15.12.2015

Tuần 3 MV – Mt 21,28-32

“Những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21,31).

Như Mẹ: Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Người đã sai con một của mình đến thế gian để cứu vớt những người tội lỗi. Thật vậy, rất nhiều người tội lỗi đã quay về với Chúa, với đường ngay nẻo chính; trong khi đó, có nhiều người lại tự cao chối bỏ Chúa, thì họ khó mà được cứu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con là kẻ tội lỗi, nhưng chúng con lại thường cho mình là trong sạch, chúng con hay tự mãn về đời sống của mình. Xin Chúa cho chúng con luôn sống trong sự tỉnh thức, biết xét mình về đời sống của bản thân, để một lòng cậy trông vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ dạy chúng con biết cậy trông vào Chúa để chiến đấu với tính ích kỷ, kiêu ngạo trong con người mình, hầu trở nên người khiêm hạ hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.