SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ HAI NGÀY 14.12.2015

Thánh Gioan Thánh Giá
Mt 21,23-27

“Phép rửa của ông Gioan bởi đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” (Mt 21,25).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến để cứu chuộc thế gian. Ngài muốn cho thế gian được sống muôn đời, nhưng có một số người lại cứng lòng, không chịu tin vào Ngài. Họ không tin vào quyền năng của Ngài: ”ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?”

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhờ bí tích thánh tẩy mà chúng con đã được sạch mọi tội lỗi, được chính thức gia nhập vào Hội Thánh Chúa. Thế nhưng chúng con chưa sống xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu, xin Chúa thương ban sức mạnh nâng đỡ chúng con mỗi ngày, để chúng con sống trọn ơn gọi Kitô hữu của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ cho chúng con luôn noi gương Mẹ mà sống trọn ơn gọi của mình một cách an vui.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.