SUY NIỆM VỚI MẸ, CHÚA NHẬT 3 MV-C, NGÀY 13.12.2015

Thánh vịnh tuần 3 – Lc 3,10-18

“Chúng tôi phải làm gì?” (Lc 3,12).

Như Mẹ: Trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Gioan Tẩy Giả dạy dân chúng phải biết chia cơm sẻ áo cho người khác, chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người khác. Nhưng Chúa Giêsu còn muốn hơn thế nữa, Ngài muốn con người phải yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương thế gian.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường chỉ biết vun vén cho cuộc sống riêng tư của mình, mà quên mất biết bao người xung quanh chúng con còn đói khổ và thiếu thốn. Xin Chúa cho chúng con luôn nhận ra Chúa trong mọi người. Xin cho chúng con biết chia sẻ, cảm thông và yêu mến những kẻ bần cùng và đói rách.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là toà Đấng khôn ngoan, xin đồng hành với chúng con trên con đường phục vụ Chúa nơi những kẻ yếu đuối và cơ hàn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.