SUY NIỆM VỚI MẸ, CHÚA NHẬT 2 MV-C, NGÀY 06.12.2015

Thánh vịnh tuần 2, Lc 3,1-6

“Hãy dọn đường cho Chúa” (Lc 3,4).

Như Mẹ: Thiên Chúa không cần chúng ta phải làm cho Ngài những con đường thật đẹp về mặt thể lý. Ngài muốn chúng ta dọn dẹp và sửa sang con đường thiêng liêng của tâm hồn, để sao cho sạch và cho thẳng để Ngài đi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa mời gọi mỗi người chúng con sửa sang lại con đường tâm linh của mình thật ngay thẳng để đón chờ Chúa đến. Thế nhưng, do tội lỗi và yếu đuối, chúng con thường làm cho con đường của mình trở nên gồ ghề, lồi lõm và cong queo. Chúng con không xứng đáng với tình yêu của Chúa chút nào, xin Chúa làm cho con đường cuộc đời của chúng con nên thẳng và đẹp mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin giúp chúng con biết hoán cải, biết uốn nắn lại cách sống đức tin của mình trong niềm mong chờ ngày Chúa ngự đến.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.