Hân Hoan Chúc Mừng

Hân Hoan Chúc Mừng Lễ Kim Khánh – 50 Năm Hôn Phối
Ông Phêrô Trần Công Khải và bà Maria Phạm Thị Ánh Tuyết 1964-2014
Tại Thánh Đường Herz Jesu, Stuttgart, ngày 04. 10. 2014

Trong Niềm hân hoan chúng con, các cháu cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, cùng nguyện xin cho cha mẹ, ông bà được

DƯ ĐẦY ÂN ĐỨC, AN KHANG TRƯỜNG THỌ, HẠNH PHÚC BỀN LÂU

Bài này đã được đăng trong Tin Tức. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.