NHỮNG BÀI SUY NIỆM

Previous Next

40 GIÂY LỜI CHÚA : THẦN LINH CHÚA NGỰ TRÊN TÔI

Chúa Nhật III TN – Năm C Tin Mừng Lc 1,1-4; 4,14-21 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công biên soạn bản tường thuật những điều đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo … Tiếp tục đọc

SUY NIỆM LỜI CHÚA CÁC NGÀY TRONG TUẦN 2 TN-C

Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài vấp phải luật ngày Sabat. Nếu như các môn đệ bứt lúa vào ngày thường thì không có chuyện gì xảy ra. Theo luật Do Thái, người ta có thể tự do … Tiếp tục đọc

THI CA SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN. C

(Ga 2: 1-12) Chúa Giêsu cùng mẹ Maria và các môn đệ dự tiệc cưới tại Cana, xứ Galilêa. Câu chuyện xảy ra một cách hy hữu. Trong lúc tiệc cưới đang vui, qua sự quan sát tế nhị, mẹ … Tiếp tục đọc

40 GIÂY LỜI CHÚA : NGƯỜI BẢO GÌ, CỨ LÀM THEO

Chúa Nhật II TN – Năm C Tin Mừng Ga 2,1-11 Hôm ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi … Tiếp tục đọc

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 2 THƯỜNG NIÊN C

Trong đám tiệc của người Do thái, rất cần rượu. Các Rabi vẫn nói: “Không rượu thì không vui”. Không phải vì mọi người nghiện rượu, nhưng bên Đông phương món rượu thật quan trọng. Sự thật, đối với họ … Tiếp tục đọc

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MARIENFRIED – www.hanhhuongmarienfried.de

Bài này đã được đăng trong Lời Chúa. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.