Chuyên mục lưu trữ: Suy Niệm Với Mẹ

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ TƯ 20.01.2016

Thánh Fabianô, ghtđ – Mc 3,1-6 “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?” (Mc 3,4). Như Mẹ: Chúa Giêsu đã thực hiện luật yêu thương vượt trên những quy định hẹp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ TƯ 20.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BA 19.01.2016

Tuần 2 TN – Mc 2,23-28 “Ngày sabát được tạo ra cho loài người” (Mc 2,27). Như Mẹ: Người Pharisêu đã quên đi mục đích của việc giữ luật ngày sabát. Họ chỉ nhìn một khía cạnh, chúng ta nhiều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BA 19.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ HAI 18.01.2016

Tuần cầu cho đại kết – Mc 2,18-22 “Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được’’ (Mc 2,19). Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trong cuộc đời này như một chàng rể mang niềm vui … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ HAI 18.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, CHÚA NHẬT 2 TN, NĂM C – 17.01.2016

Thánh vịnh tuần 2 – Ga 2,1-11 “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Như Mẹ: Chúa Giêsu đã biến nước lã thành rượu ngon cứu cho cô dâu và chú rể một bàn thua trông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, CHÚA NHẬT 2 TN, NĂM C – 17.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BẢY 16.01.2016

Tuần 1 TN – Mc 2,13-17 “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17). Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian với một sứ vụ đặc biệt là kêu gọi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BẢY 16.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ SÁU 15.01.2016

Tuần 1 TN – Mc 2,1-12 “Tội con được tha rồi” (Mc 2,5). Như Mẹ: Đức Giêsu rất cảm phục và kinh ngạc về niềm tin của dân chúng qua việc vất vả khiêng người bất toại đến với Ngài. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ SÁU 15.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ NĂM 14.01.2016

Tuần 1 TN Mc 1,40-45 “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1,40). Như Mẹ: Người bệnh phong phải sống cách ly với xã hội. Bao lâu anh đang còn bệnh, bấy lâu anh mất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ NĂM 14.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ TƯ 13.01.2016

Thánh Hilariô, gmtsht Mc 1,29-39 “Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1,38). Như Mẹ: Sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ luôn luôn cấp bách. Chính Chúa Giêsu được Chúa Cha sai xuống trần gian là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ TƯ 13.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BA TUẦN 1 TN, 12.01.2016

Mc 1,21-28 “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (Mc 1,25). Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng này, chúng ta biết được rằng thần ô uế đã nhập vào một người và làm người ấy bị tha hóa, bị mất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BA TUẦN 1 TN, 12.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ HAI, TUẦN 1 TN, 11.01.2016

Thánh vịnh tuần 1 Mc 1,14-20 “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mc 1,17). Như Mẹ: Chúa Giêsu gọi các môn đệ đi theo Ngài. Họ đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ HAI, TUẦN 1 TN, 11.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, CHÚA NHẬT NGÀY 10.01.2016

Chúa Giêsu chịu phép rửa Lc 3,15-16.21-22 “Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa” (Lc 3,16). Như Mẹ: Chúa Giêsu là Chúa mà đã chấp nhận tự hạ mình đến cho ông Gioan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, CHÚA NHẬT NGÀY 10.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BẢY NGÀY 09.01.2016

Sau Lễ Chúa Hiển Linh Ga 3,22-30 “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30). Như Mẹ: Ông Gioan coi Đức Giêsu là chú rể, và ông vui mừng hớn hở khi nghe được tiếng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BẢY NGÀY 09.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ SÁU NGÀY 08.01.2016

Sau Lễ Chúa Hiển Linh Lc 5,12-16 “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5,12). Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lôi cuốn dân chúng như một vị giảng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ SÁU NGÀY 08.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ NĂM NGÀY 07.01.2016

Thánh Raymunđô Penyafort, lm Lc 4,14-22a “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe” (Lc 4,21). Như Mẹ: Đức Giêsu là Mêsia, Đấng được xức dầu để thi hành sứ mạng. Sứ mạng ấy nhắm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ NĂM NGÀY 07.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ TƯ NGÀY 06.01.2016

Sau Lễ Chúa Hiển Linh Mc 6,45-52 “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6,50). Như Mẹ: Đức Giêsu đi trên mặt nước biển mà đến với các môn đệ vào lúc trời gần sáng. Các môn đệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ TƯ NGÀY 06.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BA NGÀY 05.01.2016

Sau Lễ Chúa Hiển Linh Mc 6,34-44 “Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mc 6,37). Như Mẹ: Lo cho chiên được ăn no nê là nhiệm vụ của người mục tử. Đức Giêsu đã muốn các môn đệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BA NGÀY 05.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ HAI NGÀY 04.01.2016

Thánh vịnh tuần 2 Mt 4,12-17.23-25 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Như Mẹ: Đức Giêsu đã đi khắp vùng Galilê để làm ba việc: dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ HAI NGÀY 04.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, CHÚA NHẬT – MÙA GS, NGÀY 03.01.2016

Lễ Chúa Hiển Linh – lễ trọng Mt 2,1-12 “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,1-3). Như Mẹ: Các nhà chiêm tinh là dân ngoại. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, CHÚA NHẬT – MÙA GS, NGÀY 03.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BẢY NGÀY 02.01.2016

Thánh Basiliô và th. Grêgôriô, giám mục tiến sĩ hội thánh Ga 1,19-28 “Có một vị đang ở giữa các ông” (Ga 1,26). Như Mẹ: Người ta chỉ lớn lên khi ra khỏi những bận tâm về mình và không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BẢY NGÀY 02.01.2016

SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ SÁU NGÀY 01.01.2016

Mẹ Thiên Chúa – lễ trọng Lc 2,16-21 “Suy niệm trong lòng (Lc 2,19). Như Mẹ: Khi làm người, Con Thiên Chúa cần một người mẹ, như bao người khác. Chắc Mẹ Maria không thể hiểu hết mầu nhiệm lớn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy Niệm Với Mẹ | Chức năng bình luận bị tắt ở SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ SÁU NGÀY 01.01.2016